Ερωτηματολόγιο για σύνταξη πρότασης

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα πρώτο έγγραφο συλλογής των requirements για το project. Αυτό θα μας βοηθήσει στη σύνταξη πρότασης τόσο τεχνικά, όσο και οικονομικά. Στην πρόταση αυτή θα αναλυθούν όλα τα κομμάτια της κατασκευής, της παράδοσης και της συντήρησης του έργου.