Τεχνικό Γραφείο Σπύρος Καραβάς & Συνεργάτες

Website Design & Development
  • Custom Design και Development για το συγκεκριμένο project.
  • Responsive σχεδιασμός για όλες τις Desktop, Tablet και Mobile συσκευές.
  • Κειμενογράφηση.
  • Δυναμικό περιεχόμενο παρουσίασης έργων με Gallery εικόνων.
  • On-page SEO με στοχευμένα keywords.
  • Blog άρθρων.
  • Custom Design για παρουσίαση συνεργατών.
  • Σύνδεση με Social Media.
  • Σύνδεση με Google Maps.