Βουδούρης Κατασκευαστική – Real Estate

Website Design & Development
  • Custom Design and Development.
  • Responsive σχεδιασμός για όλες τις Desktop, Tablet και Mobile συσκευές.
  • Λειτουργία δυναμικής παρουσίασης των ακινήτων της επιχείρησης.
  • Κειμενογράφηση.
  • Δυναμική φόρμα επικοινωνίας.
  • Βασικό on-page SEO.
  • Εκπαίδευση στη διαχείριση του Website από τον πελάτη.
  • Σύνδεση με Social Media.
  • Σύνδεση με Google Maps.